Våronn/slåttonn ved Sirkkagården – en unik bildeserie av arktisk jordbruk

VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! -artikkelen i juni handler om arktisk jordbruk ved Sirkkagården.

Fotoserien dokumenterer arbeidsdager under vår- og slåttetiden på en kvensk/norskfinsk bondegård i Vadsø på midten av 1950-tallet. Vi vet ikke hvem som tok bildene.

Bildeserien er lånt fra Kristian Sirkka som også avleverte møteprotokoll for Varanger Landbruksselskap fra perioden 3. november – 24. oktober 1931 til Finnmark fylkesbibliotek.

Møteprotokollen finnes digitalisert på Arkivportalen:

http://www.arkivportalen.no/fil/FMFB/no-FMFB_arkiv_000000003110/no-FMFB_arkiv_000000003110-3.pdf

https://finnmarksarkivene.no/wp-content/uploads/2014/03/A-0059-Varanger-landbruksselskap.pdf

Georg Sirkka kjør sleperiver som trekker høy til hersene. Hesten Vesla trekker.

Georg Sirkka heiner ljåen. I bakgrunn kan man se hesjer hos Richard Bekola.
Det ble satt fiskegarn over hesja for å sikre at høyet liggende fast hvis det ble mye vind. For å feste garnet dro man høydotter igjennom det, noe som vises som små dotter på hesjene i bakgrunnen.

 

Vesla og Georg Sirkka kjør ut naturgjødsel. Legg merke til NRK mastene på bakgrunnen.

Både store og små, tobeinte og firebeinte var med på slåttemarka. Bak fra høyre: Kristian Sirkka med hunder Buster, Johnny Larsen med gårdskatten. Foran fra høyre: Kurt Jensen, Jorunn Pedersen og Knut Wara.

Karl Sirkka, bestefaren i huset, slår høy med finsk ljå. Til høyre på bildet ser man Tuomainen sin sjå som fremdeles står der i dag.

Wally Stock (til høyre) og Ellen Sirkka (moren til Kristian) kjemmer høy.

Til venstre: Bestefaren Karl Sirkka, Erling Stålsett med Anne Line Nora og Karl Wilhelm Sirkka.