Verdens flyktningdag! Storskog-sykler på Grenselandmuseet

VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! Finnmarksarkivene markerer Verdens flyktningdag 20.6. med en bildeserie som er tatt i forbindelse med flyktningestrømmen over Storskog i Sør-Varanger høsten 2015. Silja Andersen, formidler ved Grenselandmuseet, Varanger museum, har bidratt med innslaget og bildene.  Av politiet fikk museet lov til å samle inn fem av syklene fra Storskog som dokumentasjon, og disse er nå stilt ut ved museet. Museet fikk også noen bilder fra politiet til arkiv og musealt bruk, i tillegg til at ansatte selv fikk fotografere på anviste steder på grensestasjonen under hentingen. 

Storskog-sykler på Grenselandmuseet

Av Silja Andersen, formidler, Grenselandmuseet ved Varanger museum

Varanger museums avdeling på Kirkenes har fokus på områdets sammensatte grensehistorier, og dets etniske og kulturelle mangfold. Høsten 2015 og den store migrasjonsbølgen via Russland til Norge over Storskog var et viktig kapittel i så måte. Totalt 5440 asylsøkere kom over grensa i løpet av 2015, og så mange som 90 % av disse kom i oktober og november.

Storskog-sykler utstilt på Grenselandmuseet i Kirkenes. Foto: Silja Andersen, Varanger museum.

De aller fleste kom på sykkel. Grensa kunne ikke passeres gående, men sykler regnes som kjøretøy. Mesteparten av de russiske syklene som ble brukt, ble kassert på norsk side. Disse var ikke godkjent til bruk etter norsk standard, og ble dermed lastet på containere for destruering. Folk på vei inn i Norge med sykler fullastet med bagasje, og det store «sykkelberget» var kjente bilder i media.

Storskog grensestasjon november 2015. Det oppvarmede teltet fungerte som venterom. Foto: Foto: Torgny Alstad, politiet.

Syklene ble sterke symbol på flyktningekrisen og denne flyktningeruta inn i Europa, men også på den spesielle og krevende situasjonen som lokalsamfunnet i Kirkenes sto i. Av politiet fikk Grenselandmuseet lov til å samle inn fem av syklene fra Storskog som dokumentasjon, og disse er nå stilt ut. Vi fikk også noen bilder fra politiet til arkiv og musealt bruk, i tillegg til at vi selv fikk fotografere på anviste steder på grensestasjonen under hentingen.

Fotografiet har en viktig rolle som samtidsdokumentasjon for tiden vi lever i. Gjennom fotografi dokumenteres historie, verden og hendelser rundt oss, som disse bildene av mennesker på flukt og syklene. Samtidsbilder som dette kan både være historisk unike i seg selv, og fungere som viktige arkivkilder for fremtiden.

 

Storskog grensestasjon november 2015. Foto: Gyrid Øyen, Varanger museum

 

Storskog grensestasjon november 2015. Foto: Torgny Alstad, politiet