Arkivverkets utviklingsmidler 2018

Arkivverkets utviklingsmidler er lyst ut!  Søknadsfrist er 15. september

Regjeringen har 2018 øremerket 8 millioner til en særlig satsing på privatarkiv, av en samlet ramme på maksimum 11 965 000 kroner til arkivutvikling.

Institusjoner som bevarer og formidler arkiv, kan søke støtte til privatarkivprosjekter, enkeltvis eller i samarbeid. Herunder er også museer og bibliotek som deltar i nasjonale og regionale nettverk for privatarkiv og som bevarer og formidler arkiv.

Tiltak som får støtte, skal være samordnet med de fylkeskoordinerende institusjonene for privatarkiv og med regionalt planarbeid på arkivfeltet. Det ligger ikke krav om noen formell godkjenning i dette, men det skal redegjøres i søknader for kontakt og samordning med fylkeskoordinerende institusjoner.

Søk her:

https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/sok-om-prosjekt-og-utviklingsmidler-2018

Foto: Arkivverket