Arkivdagen 2018 på Statsarkivet i Tromsø

Arkivdagen markeres 15.11.2018 kl. 12.00-15.00 på
Statsarkivet i Tromsø

Kl. 12.00 Tromsø Sanitetsforening 1896-1921: Helse- og omsorgsarbeid,
kvinnestemmerett og nasjonsbygging. Ved Synøve Bringslid

Kl. 13.00 Kobber, kvener og språkpolitikk: Om å bruke arkivet i forskning på språk og
arbeid. Ved Florian Hiss

Om foredragsholderne:
Synøve Bringslid er førstearkivar ved Statsarkivet i Tromsø og vil i sitt foredrag se på Tromsø Sanitetsforenings arbeid de første 25 årene i et lokalt og nasjonalt perspektiv. Tromsø Sanitetsforening var en av de første lokalforeningene av Norske Kvinners Sanitetsforening som ble stiftet, og fikk relativt mange medlemmer. Sentralt i Kristiania var det Norsk Kvinnesaksforening, som arbeidet for at kvinnene skulle få politisk stemmerett, som tok initiativ til å danne NKS. I foredraget vil det bli satt lys på kvinnene som stiftet Tromsø Sanitetsforening i 1896: Hvem var de, og hvilke oppgaver valgte de å ta fatt i? Endret oppgavene seg i løpet av 25 år, og hvem samarbeidet de med?

Formannen i Tromsø Sanitetsforening sendte brev og bad om støtte til foreningen fra flere, deriblant Sara Fabricius og Cora Sandel). Arkiv P-0740, Tromsø Sanitetsforening, kopibok.

Florian Hiss er språkviter ved UiT–Norges arktiske universitet og har gjennomført et forskningsprosjekt om språkmangfold og arbeid i nord. Han skal fortelle om språkbruk og språkpolitikk i og rundt Kåfjord kobberverk og bruken av arkivmateriale i sosiolingvistisk forskning. Kåfjord kobberverk var på midten av 1800-tallet blant Norges største industribedrifter og en tidlig aktør i globaliseringa i nord. Gruva samlet rundt seg et språklig og kulturelt mangfoldig arbeidersamfunn av først og fremst innvandrere og tilflyttere, deriblant mange kvener fra Tornedalen.

Fotoene er fra arkiv P-0002, Alten Kobberverk.