Fotoutstilling Koji TSUDA: MINE 8 ÅR I SAMISKE LANDSKAP

Arrangementet vil være en del av Samisk påskefestival 2019, Guovdageaidnu / Kautokeino 13. – 22. april 2019. 

http://www.samieasterfestival.com/program.html

Koji TSUDA

Foto 1974 – 1986

Utstilling 17. – 22.04 på Diehtosiida 12.00 -16.00

Åpning 17.04. kl.16:00

Velkommen!

Fotografens kommentar til fotoutstillinga:

Våren 1974 reiste jeg fra Japan til Norge og det var første gang jeg dro utenlands. Jeg reiste i Nord-Norge på søken etter nordlyset og samenes land. Reisa ble å vare i to og et halvt år.

I 1975 ble jeg kjent med Nils Peder fra Máze. Jeg var fascinert av samenes liv og gjorde min andre reise til Guovdageaidnu høsten 1977. Da møtte jeg Nils Peder igjen og fikk anledning til å oppleve vinter og vårflytting med hans siida.

Vinteren 1979 besøkte jeg på nytt det samiske området. I 1980 fikk jeg mulighet til å oppleve vårflyttinga sammen med Junnan og Nilliko og deres familier. Senere fotograferte jeg fra deres sommerboplasser.

Våren 1986 dro jeg igjen til Sápmi – sammen med japanske barn. Jeg fotograferte samisk hverdagsliv og begivenheter under Kautokeinopåsken og publiserte disse i et japansk barneblad.

 

「魅せられし                                     サーミと共に                                     白と緑」

Knyttet med mitt eget hjerte                 Samenes reinbeiteland                         Hvitt og grønt