Varangerarkiver er nå på Arkivportalen

Varangerarkiver er et prosjekt som ble startet opp av Varanger museum IKS og som er finansiert ved hjelp av utviklingsmidler fra Arkivverket og SNN-fondet. Arkivene som er oppbevart ved  avdelinger i Vardø, Vadsø og Kirkenes skal ordnes, katalogiseres, registreres på Asta og publiseres på Arkivportalen. Arbeidet er godt i gang!

De tre avdelingene ved Varanger museum har skaffet verktøyet Asta som er et elektronisk system for registrering av historiske arkiver. Allerede i dag kan slektsforskere, forfattere, forskere, lokalhistorikere og andre arkivbrukere glede seg til å finne et tyvetals av museets privatarkiv publisert på Arkivportalen. Arkivkatalogene til Brodtkorb Handel, Bussesundfergen, Vardø turnforening og ni losjer knyttet til Godtemplarlosjene i Øst-Finnmark  ligger nå oversiktlig og lett tilgjengelig og er uvurderlige hjelpemidler for brukere.

Syv meter arkiv etter hjørnesteinsbedriften Brødrene Aarsæther i Vardø er under ordning, og publikum slipper straks til materialet som hovedsakelig er fra perioden ca 1925-1958.

Og mer skal det bli!

De tilgjengelige arkivene ved Varanger museum kan du se her:

https://www.arkivportalen.no/search/1?unitType=1000&repository=VAMU

Mer om prosjektet Varangerarkiver:

https://www.varangermuseum.no/vaarrengjoering/

Prosjektleder Inger Lene Nyttingnes (til høyre) og formidler Maria Bertheussen Skrydstrup arbeider med å gjøre arkiv synlig og tilgjengelig for bruk. Foto: Magne Henriksen.

Foto: Varanger museum