Finnmarksarkivene for enda bedre samhandling

Finnmarksarkivene holdt sitt nettverksmøte 29.-30.8. i Samisk arkiv på Diehtosiida / Samisk vitenskapssenter i Kautokeino. Samhandling og arbeidsfordeling mellom aktørene var tema for møtet.

Det ble satt i gang arbeid med en ny revidert samhandlingsplan som erstatter planen fra 2010. Det ble diskutert hvordan aktørene skal jobbe sammen videre i den nye regionen. Finnmarksarkivene anser det som naturlig å samarbeide med aktørene i Troms når det nye fylket er på plass. Målet er å ta tak i viktige utfordringer som blir påpekt i Regional bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark 2017-2027. Slike utfordringer er mangelen på magasinplass, tilgjengeliggjøring, digitalisering og kompetanse. Spørsmålet er hvordan arbeidet med privatarkiver i fylket kan utvikles til beste for brukerne og for aktørene selv i fremtiden. Aktørene utvekslet erfaring og tanker om bevaring og formidling.

Hvordan kan vi i fellesskap løse utfordringene for privatarkivarbeidet? Dette ble drøftet av deltakerne. Foran fra vestre: Claus A. Pettersen fra Tana og Varanger museumssiida, Inga Marja Steinfjell fra Samisk arkiv, Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek, Gunnhild S. Engstad fra IKA Finnmark, Lena Karlstrøm fra Alta museum, Tove Johansen fra Museene for kystkultur og gjenreisning IKS. Bak fra venstre: Inger Lene Nyttingnes fra Varangerarkiver, Synnøve Fotland Eikevik fra Varanger museum IKS, Solbjørg Ellingsen Fossheim fra Statsarkivet i Tromsø og Nils Jørgen Nystø fra Samisk arkiv. Foto: Diehtosiida.

Andre saker som var på programmet: Påtroppende direktøren for Samisk arkiv, Inga Marja Steinfjell holdte velkomsttalen. Claus A. Pettersen, samlingsansvarlig ved Tana museum, fortalte om privatarkivarbeid i deres institusjon. Han løftet frem arkivene etter Per Fokstad og lakseoppkjøper Lavde. Lena Karlstrøm, konservator ved Alta museum, gav oss innblikk i museets arbeid med privatarkiver. De er godt i gang med digitalisering av Folkeaksjonens arkiv. De har fått utviklingsmidler fra Riksarkivarens til prosjektet.

Samlingsforvalter Claus A. Pettersen forteller om privatarkivene ved Tana museum. Foto: Inger Lene Nyttingnes.

Konservator ved Alta museum, Lena Karlstrøm viser arkivstykker fra Folkeaksjonens arkiv. Et digitaliseringsprosjekt som har fått utviklingsmidler fra Riksarkivaren. Foto: Inger Lene Nyttingnes

Samhandling og arbeidsfordeling mellom aktørene var tema for møtet. Foto: Gunnhild S. Engstad

Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe diskuterer ivrig om hvordan privatarkivene skal bli best mulig for brukerne. Erfaringer og tanker om dette utveksles. Foto: Helena Maliniemi

Møtedeltakerne fikk omvisning på Diehtosiida og Samisk arkiv. De ble kjent med unike arkivskatter fra det samiske samfunnet. På slutten av nettverksmøtet ble det holdt markering for statsarkivar Solbjørg Ellingsen Fossheim som skal gå av med pensjon. Hun var med på å opprette nettverket i Lakselv i 2010. Hun har hatt en stor betydning for nettverkets arbeid.

Seniorrådgiver Nils Jørgen Nystø viser frem skatter fra Samisk arkiv. Her forteller han om den første utgaven av Sagat 21. desember 1956. Foto: Gunnhild S. Engstad

Det var mye interessant og spennende å se i Samisk arkiv. Foto. Helena Maliniemi

Fra utstillingen i forbindelse med lansering av den nordsamiske bibelen i bokform i august 2019. Utstillingen forteller at Lars Jacobsen Hætta fra Kautokeino oversatte deler av det nye testamentet til nordsamisk da han satt på Akershus festning, dømt til døden for sin rolle i Kautokeino-opprøret i 1852. Han ble frigitt fra fengsel for denne jobben. Manuskriptet ble ferdig i 1869, men ble ikke utgitt før 1874. Foto: Gunnhild S. Engstad

Foto: Gunnhild S. Engstad

Diehtosiida (Samisk vitenskapssenter) hvor Samisk arkiv er lokalisert er rikt utsmykket med samisk tradisjonelt kunstverk. Det fikk møtedeltakerne kjennskap til under omvisningen, som dette kunstverk på veggen som illustrerer deler av en kofte. Foto: Gunnhild S. Engstad

Fylkeskoordinator Helena Maliniemi overrekker bokgave til statsarkivar Solbjørg Ellingsen Fossheim, som skal gå av med pensjon. Foto: Gunnhild S. Engstad