Kulturvernmidler til oppfølging av glemte grupper

Det arkivfaglige nettverket Finnmarksarkivene har fått midler fra Norsk Kulturfondets avsetning til kulturvern til videreføring av prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper».

Støtten er på 180 000 kr og skal brukes til å fortsette med innsamling av arkiver fra østsamer, fiskerbønder i kvenske og sjøsamiske områder, reindriftssamer og utenlandske minoriteter. Arkiv skapt av kvinner fra disse gruppene er prioritert.

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/prosjektstotte-kulturvern/tildelinger