Tusenvis av eldre eiendomsdokumenter tilhørende Brodtkorb handel A/S-arkivet er publisert på Digitalarkivet

Varanger museum ved Varangerarkiver-prosjektet har publisert flere omganger eldre eiendomsdokumenter på Digitalarkivet. Dokumentene som er publisert tilhører arkivet etter Brodtkorb handel A/S.

De  publiserte dokumentene er knyttet til eiendommer i Vardø, Smelror, Ytre-Kiberg, Persfjord, Syltefjord og Risfjord i Gamvik, og består av skjøter, grunnbrev, branntakster, målebrev og diverse brev, notat og kartskisser.

Materialet gir opplysninger om eiendomsforhold gjennom flere generasjoner og er indeksert på matrikkelnummer, årstal og sted.

Varanger museum ønsker at materialet kommer til nytte og glede for mange. De som trenger hjelp til å bruke materialet kan gjerne  ta kontakt med museet:

Inger Lene Nyttingnes: Inger.Nyttingnes@varangermuseum.no

Det digitaliserte materialet kan du lese her.

Eiendomsdokument fra Brodtkorb handel A/S-arkivetI tillegg til eiendomsdokumentene har museet publisert kontobok for ishavsskutene Vesper og St. Nikolai (1898-1915) på Digitalarkivet. Her kan du studere nærmere hvem som var med på skuta, hvilken utrustning skuta hadde og hva fangsten bestod av. Protokollen viser også det økonomiske oppgjøret mellom firmaet Brodtkorb og det enkelte medlem av mannskapet på fangstskutene.

Du kan bla i protokollen ved å følge lenken: https://www.digitalarkivet.no/source/112187

Ishavsskuta Vesper. Vardø museum/Digitalt museum