Finnmarksarkivenes samhandlingsplan er klar / Finnmárkku priváhtaarkiivvaid ovttasdoaibmanplána

En ny revidert samhandlingsplan for privatarkiv mellom Samisk arkiv, Interkommunalt arkiv i Finnmark, Statsarkivet i Tromsø, de 5 museumsenheter og Finnmark fylkesbibliotek er klar. Planen avklarer disse institusjonenes rolle i den regionale bevaringspolitikken og definerer deres innsamlingsområde.

Gjennom en klar arbeidsfordeling og bevaringspolitikk ønskes det å forbedre arbeidet med privatarkiver i regionen. I løpet av planprosessen ble også institusjonenes kompetanse og kompetansebehov for privatarkivfeltet kartlagt. Arbeidet ble gjennomført med et bredt regionalt samarbeid og ledet av Finnmark fylkesbibliotek som er koordinerende institusjon i arbeidet med privatarkivarkiv i regionen.

Les planen: