Verdens flyktningdag 20.6.

Verdens flyktningdag markeres 20.6. I den anledning ønsker vi å løfte frem Inger Bergmos flyktningearkiv. Arkivet finnes ved Finmarksbiblioteket i Vadsø. Gjennom arkivet får man innblikk  i hvordan asylsøkere og flyktninger i Alta levde sitt hverdagsliv og hvilke aktiviteter de var involvert i.

Bergmos flyktingearkivet som består av gjesteprotokoller,  avisartikler og ca. 400 fotografier og lysbilder utgjør en verdifull kilde til flyktningenes og asylsøkernes historie i Finnmark.

Bergmo var ansatt ved Åslia asylmottak og Altas flyktningstjeneste i tidsrommet 1992-2014. For henne var det viktig at kommunens nye borgere fikk et ansikt, og at disse ble visualisert for fremtiden. En god del av bildene ble tatt i jobbsammenheng, men mye av arkivet reddet hun fra makuleringsmaskinens nådeløse tenner. Arkivet fant veien til Finmarksbibliotekets privatarkiv i forbindelse med prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper».  I følgebrevet til Finnmark fylkesbibliotek skriver Inger Bergmo at hun håper arkivet kan ha verdi «når flyktningehistorien i Finnmark skal skrives».

Verdens flyktningdag er en FN dag som  er opprettet for å få oppmerksomhet om flyktningers liv verden over.  Dagen ble først markert i 2001. Datoen ble valgt for å falle sammen med Afrikas flyktningdag.

Bildet er et av de 400 fotografier i Inger Bergmos flyktingearkiv som finnes ved Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø. Dessverre er både fotograf, årstall og til og med nøyaktig sted i Alta ukjent.