Søk Riksarkivarens utviklingsmidler 2020!

Arkivverket inviterer til søknader om utviklingsmidler på arkivfeltet. Søknadsfrist 1. oktober 2020.

Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål. I år er det avsatt 12 millioner av Norsk Tippings spilleoverskudd til enkeltaktiviteter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av fellesløsninger.

Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv, som f.eks. arkivinstitusjoner, museer og bibliotek. Andre med formål å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv kan også søke.

Det kan søkes om tilskudd til utviklingstiltak innenfor tre innsatsområder:

  • Digitalarkivet i et økosystem
  • Digitalt skapte privatarkiv
  • Bevaring og digitalisering av privatarkiv

Les mer om Arkivverkets utviklingsmidler