Møteprotokoll etter Hamningberg fiskarlag tilgjengelig på Digitalarkivet

Varangerarkiver har publisert møteprotokoll etter Hamningberg fiskarlag (1936-1946) på Digitalarkivet:

Prosjektleder Inger Lene Nyttingnes forteller at
Hamningberg var på starten av 1900-talet eit av landets største fiskever med fleire heilårsdrivne fiskebruk og stor aktivitet. Utviklinga i fiskeriet gjorde det vanskeleg for Hamningberg å halde tritt. Dei harde vertilhøva og kravet om større båtar var av årsakene til at behovet for betre havneforhold var presserande. Havnesaka var oppe i fiskarlaget sine møter ofte og i denne protokollen kan du følgje forhandlingane i perioden 1936-1946. I 1965 vart Hamningberg fråflytta. Det endelege avslaget på ei ny hamn til fiskeveret var den viktigaste årsaka. I 1940 hadde Hamningberg 700 innbyggjarar. I dag er det ingen fastbuande att.