Dagbøker / manuskripter / reiseskildringer

Thor Frette arkiiva

Thor Frette (1918-1987) vokste opp i Karasjok. Han var samisk språkforsker og stedsnavninnsamler. 1948-1962 deltok Thor Frette i å bygge opp samisk kringkasting sammen med Kathrine Johnsen. Arkivet etter Frette oppbevares ved Sámi Arkiiva. Les mer...

Gerhard Kjølås´ dagbøker

Gerhard Kjølås var lokalhistoriker og forfatter. Han skrev bygdebøker, biografier og historikker. Han var aktiv i målarbeid og ungdomslagsbevegelsen. Som ettertraktet foredragsholder besøkte han Finnmark flere ganger i perioden 1913-1931. Under sine reiser skrev han aktivt dagbok. Dette resulterte i tilsammen 43 dagbøker som er oppbevart ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...