Andre samlinger

Prost Johan Beronkas testamentariske gave

Johan Beronka (1885-1965) vokste opp i Vadsø. Foreldrene kom fra Finland, og han var den første kvenen med embetseksamen. Han arbeidet både som prest, prost, lokalhistoriker og språkforsker. Han var sogneprest både i Vadsø og i Porsanger og prost i Varanger. Beronka er kjent for sine studier av kvenske dialekter og sitt forskningsarbeid om samisk […] Les mer...

Samisk eldre kulturhistoriske boksamling

Adolf Steen var født 1906 i Syvde på Sunnmøre. I tidsrommet 1937-1969 var han sekretær i Sørlandet krets av Samemisjonen, med bopel i Kristiansand. Han døde året etter i Kristiansand. Steen var en ivrig samler av eldre bøker. Hans boksamlinger oppbevares ved Guovdageainnu Gilišillju/Kautokeino bygdetun. Les mer...

Samisk kulturhistoriske boksamling 2

Adolf Steen var født 1906 i Syvde på Sunnmøre. I tidsrommet 1937-1969 var han sekretær i Sørlandet krets av Samemisjonen, med bopel i Kristiansand. Han døde året etter i Kristiansand. Steen var en ivrig samler av eldre bøker. Hans boksamlinger (1 og 2) oppbevares ved Guovdageainnu Gilišillju/Kautokeino bygdetun. Les mer...

Skoginspektør Axel Hagemanns avskrifter

Axel Hagemann var skogfogd i Saltdalen 1879-1887, deretter i Alta, i 1896 skogforvalter i Alta og i 1900 skoginspektør i Nordlandske inspektionsdistrikt. Ordfører i Alta, direktør for Altens Sparebank, stortingsmann for Finnmark 1895-1897. Skrev flere artikler og småbøker. Omtalt i Norsk biografisk leksikon, bind V, 1931. Arkivet består for det meste av utdrag av embetsprotokoller […] Les mer...

Tuomainengården

Tuomainengården er en av Vadsø museum-Ruija kvenmuseums kvengårder fra 1850. Tuomainengården het først Vinikkagården etter Johan Petter Vinikka som bygde huset i 1851. Før århundreskiftet pantsatte Vinikka gården til H. F. Esbensen som etter hvert fikk mange leieboere der. Det har blitt sagt at det i en periode var opptil 12 boenheter i Tuomainengården. I […] Les mer...