Dokumentasjonsprosjekter

Kirsti Strøm Bulls kildesamling til reindriftens rettshistorie

Fra høsten 1997 til sommeren 1999 gjennomførte professor i rettsvitenskap Kirsti Strøm Bull et forskningsprosjekt om reindriftens rettshistorie. Det sprang ut av et kartleggingsarbeid av samiske sedvaner og rettsoppfatninger som gikk inn i Samerettsutvalgets mandat. Arkivmaterialet om reindriftssaker har vært vanskelig tilgjengelig, det har vært spredt utover ulike arkiv, ikke arkivert kronologisk og også til […] Les mer...

Arvid Pettersons kvenske kildersamling

Forfatter og historiker Arvid Petterson er fra Brennelv i Porsanger. Han har skrevet flere bøker om krig og evakuering i Finnmark, i tillegg har han gjennomført mange kulturdokumentasjonsprosjekter i kvenske bosetningsområdet. Det kvenske kildearkivet ved IKA Finnmark er et eksempel på de utallige kilde- og dokumentasjonsarkiver som han har avlevert til ulike bevaringsinstitusjoner i Finnmark. Les mer...

Guovdageainnu historjasearvi / Kautokeino historielag

Arkivet inneholder historielagets foreningsarkiv, materiale og dokumentasjon fra foreningens lokal- og kulturhistoriske prosjekter i Guovdageaidnu, deriblant en større intervju- og beretningssamling på lydkassetter. Samisk arkiv har digitalisert og indeksert denne samlinga i 2011 sammen med Digforsk AS i et prosjekt økonomisk støttet av Sametinget. Les mer...

Altasaken 1979. Samisk sultestreik. Magnar Mikkelsens dokumentasjon

Sultestreiken foran Stortinget i 1979 var en samisk aksjon mot utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget. Magnar Mikkelsen intervjuet de sultestreikende samme høst, rett etter at streiken var avblåst. I tillegg til lydopptak med intervjuer med sultestreikerne og andre aktører finnes her avisstoff og bearbeidinger av materialet gjort av Magnar Mikkelsen. Lyden kan være dårlig på en del […] Les mer...