Anders Bongos foto

Lærer Anders Bongo (1903-1978) var oppvokst i Máze, Masi i Kautokeino og var en av svært få samiske lærere av sin generasjon. Arkivmateriale etter han oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv i Kautokeino.  Hans fotosamling oppbevares vedGuovdageainnu gilišillju /Kautokeino bygdetun.

Arkivnavn Anders Bongos foto
Arkivskaper Anders Bongo, lærer i Gvg.
Arkivref. (id)
Reg. base RDM Gvg Primus
Publ. base (evt. link til katalogen) RDM Gvg Primus
Type materiale, evt. også innholdstype Fotografier
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område Guovdageaidnu/ Kautokeino
Språk
Ordningsgrad Ordnet, reg. RDM Skuffeseksj
Omfang 2 hyllemeter
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM-Guovdageainnu gilišillju – RDM-Kautokeino bygdetun
Kontaktopplysninger RDM-Kautokeino bygdetun
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)