Arkivet etter lærer Anders Bongo / Oahppaheaddji Anders Bongo arkiiva

Anders Bongo (1903-1978) var oppvokst i Máze, Masi i Kautokeino og var en av svært få samiske lærere av sin generasjon. Arkivmateriale etter han oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv i Kautokeino.  Hans fotosamling oppbevares ved Guovdageainnu gilišillju /Kautokeino bygdetun.

Arkivnavn Arkivet etter lærer Anders Bongo / Oahppaheaddji Anders Bongo arkiiva
Arkivskaper Arkivet etter lærer Anders Bongo / Oahppaheaddji Anders Bongo arkiiva
Arkivref (id) SAMI/PA-1083
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)