Arkivet etter Alten kobberverk

Februar 2018: VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! –  Arkivet etter Alten kobberverk

Ved Statsarkivet i Tromsø oppbevares det arkivmateriale etter den største industribedriften på Nordkalotten i sin tid, nemlig Alten Kobberverk i Kåfjord. Arkivet bevitner blant annet utenlandske gruppers tilstedeværelse i Finnmark i en tidsperide fra starten av bedriften i 1826 frem til nedleggelsen i 1909.

På det meste, rundt 1840, sysselsatte verket over 650 arbeidere, og Kåfjord var lenge det største stedet i Finnmark.  Spesielt i første driftsperiode (1826-1878) var innslaget av kvensk arbeidskraft betydelig. Men også folk fra hele Nordkalotten og fra andre bergverk i Norge tok arbeid ved kobberverket.

Arkivmaterialet fra Alten Kobberverk kommer både fra Kåfjord og Sulitjelma. Det omfatter også kart og fotografier.

Personene i bildet er ukjent, med unntak av mannen nr. 2 fra venstre er kusken Raipas og mannen nr. 3 er ingeniør Thiberg. Fotograf: Ukjent, Arkiv: Alten kobberverk, Statsarkivet i Tromsø.

Les mer om arkivet her: http://finnmarksarkivene.no/?p=156

Statsarkivet i Tromsø har bidratt med materiale til Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Gjennom en artikkel om Alten kobberverk kan videregående elever i hele landet få gratis tilgang til den spennende historien om kobberverket i Kåfjord i Alta.

Du kan lese artikkelen av arkivarene Svein-Olaf Nilssen og Sidsel Marie Gaare Blix her: https://ndla.no/nb/node/169722?fag=52253