Varangerarkiver er nå på Arkivportalen

Varangerarkiver er et prosjekt som ble startet opp av Varanger museum IKS og som er finansiert ved hjelp av utviklingsmidler fra Arkivverket og SNN-fondet. Arkivene som er oppbevart ved  avdelinger i Vardø, Vadsø og Kirkenes skal ordnes, katalogiseres, registreres på Asta og publiseres på Arkivportalen. Arbeidet er godt i gang! Les mer...

Brodtkorbarkivet – ei kjelde til kvenhistorien

Andreas Esbensen Brodtkorb i Vardø dreiv utstrakt handel med kvenene som hadde busett seg på Kolahalvøya, både med einskildpersonar og med kvenske fiskarkompani. Med ordninga og registreringa av arkivet har interesserte no tilgang på tidlegare ubrukte kjelder til deler av kvenhistorien.  Materialet gjev eit rikt bilde av den nære kontakten mellom kvenene på Kola og […] Les mer...