Frilufts- og fritidsorganisasjoner

Tana I speidertropp / Inger Liv Lande

Liv Inger Lande (f. Myreng) ble født 11.8.1914 i Finnkongkeila. Familien flyttet til Langnes i Tana. April 1931 startet hun den aller første speidertroppen i Tana. Siden hun var bare 16 år ble hun ansatt som midlertidig troppsfører, med graden troppsassistent, og dispensasjon fra alderskravet som var 17 år. I 1933 ble Liv Inger og […] Les mer...

Ungdomslag Vårbrudd

Ungdomslaget Vårbrudd i Vadsø ble stiftet 25. oktober 1896 som det første frilynte ungdomslaget i Finnmark. Laget opphørte i generalforsamlingen 16. april 1996. Finnmark fylkesbibliotek har mottatt arkivmateriale etter Ungdomslaget Vårbrudd i to omganger.  Les mer...