Nettverkssamlinger / fagseminarer

Finnmarksarkivene har hatt fagseminar/ fagsamlinger en gang i året. Hittil er det holdt fagseminar med tema  i Lakselv (to ganger), Kautokeino, Vadsø, Tromsø og Kirkenes.

Fagseminar og nettverksnøte i Tromsø 25.-26.1.2023

Mer om seminaret

Fagseminar / Samling i Lakselv i 2015
2.-3.6.2015

Tema: Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper

Noen av presentasjonene kan du lese her:

Bente Sundsvold: Digital og muntlig historiefortelling

Ellen Røsjø: Bestands- og samfunnsanalyse

Ellen Røsjø: Oslos multikulturelle arkiver

Helge Pharo og Hanne Hagtvedt Vik: Skape kilder

Sirkka Seljevold: Det er sånne ting som berører

Gry Kristine Fors: SÁGASFALLAMAT ÁIGGIID ČAĐAT – DIALOG I TID

Fagseminar / Samling i Kirkenes i 2014
20.-21.5.2014

Tema: Bevaring av immateriell kultur.

Arkivkonferanse i Kirkenes 20.-21.5.2014

Jurist Esben Søyland Bakjord forteller om åndverksloven.
Foto: Hannele Fors

Presentasjonene kan du lese her

Haakon Vinje: Kulturrådets arbeid med immateriell kultur pdf

Irene Andreassen: Kvenske stedsnavn som en viktig del av immateriell pdf

Jonny Edvardsen: Metadata for gjenfinning og bevaring pdf

Alexander Lindbäck: Katalogisering av lyd og film ved Norsk Folkemuseum. pdf

Grete Gunn Bergstrøm: Urfolks immaterielle kulturarv ved Sámi Arkiiva pdf

Ingvild B. Pettersen: Digitalisering av lydfiler fra J.O.Nilsen Nuorttanaste-arkivet pdf

Felles inspirasjonsseminar for privatarkiv i Troms og Finnmark i 2013
6. – 7. juni 2013

Statsarkivar Solbjørg Fossheim Ellingsen viser frem tegninger til Neiden kirke. Foto: Hannele Fors.

Statsarkivar Solbjørg Fossheim Ellingsen viser frem tegninger til Neiden kirke.
Foto: Hannele Fors.

Fagseminar / Samling i Vadsø i 2012
31. mai -1. juni 2012

Svein- Olaf Nilssen: Avtaler ved mottak av arkiv og Innsyn i arkiv

Reidun Laura Andreassen: Privatarkivene i den nye museumspalnen

Monica Milch Gebhardt: Felles løft for Finnmarkshistorien

Grete Gunn Bergstrøm:  Industrihistorie på vidda (uten lyd)

Roger Mjelde: Gulbrandsenarkivet

Helena Maliniemi: Fra arkivet til folket

Fagseminar / Samling i Kautokeino i 2011
9.-10. juni 2011

Besøk i Sámi Arkiiva. Foto: Sonja Siltala

Besøk i Sámi Arkiiva i forbindelse med seminaret i Kautokeino.
Foto: Sonja Siltala.

Fagseminar / Samling i Lakselv i 2010
25.-27. mai 2010

Møte i Lakselv 2010. Foto: Sonja Siltala

Seminaret og møtet i Lakselv 2010.
Foto: Sonja Siltala

 

Gjennomgang av bevarings- og samhandlingsplaner. Foto: Sonja Siltala

Gjennomgang av planarbeidet. Foto: Sonja Siltala