Handel

Hammerfest Handelsstandsforening

Hammerfest Handelsstandsforening ble stiftet 6. april 1844, og foreningen sies å være landets nest eldste. I starten ble foreningen drevet av handelsmenn i Hammerfest by som var opptatt av byens ve og vel. Arkivet til Hammerfest Handelsstandsforening oppbevares ved Gjenreisningsmuseet.  Les mer...

Firmaet A. Brodtkorb A/S, Gamvik (og Vardø)

Grunnlegger Andreas Brodtkorb. Han fikk handelsbrev i Vardø 5. juni 1829. Han overdro forretningen til sin sønn Nicolai Brodtkorb i 1867 som igjen drev den til sin død i 1880. Enken fortsatte forretningen med H.T. Engelsen som disponent inntil 1897. Da overtok H.L. Brodtkorb som ennå drev virksomheten i 1929 . Firmaet drev i hovedsak […] Les mer...

Amundsenbruket

Kjent også som Amundsens landhandel og fiskeforretning.  Firmaet ble startet 1923 av fiskeoppkjøper og handelsmann E.M. Amundsen, Ekkerøy i Vadsø. Arkivet til Amundsenbruket ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek til deponering av Varanger Museum, avd. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum i 2010. Les mer...