Vadsø

Ungdomslag Vårbrudd

Ungdomslaget Vårbrudd i Vadsø ble stiftet 25. oktober 1896 som det første frilynte ungdomslaget i Finnmark. Laget opphørte i generalforsamlingen 16. april 1996. Finnmark fylkesbibliotek har mottatt arkivmateriale etter Ungdomslaget Vårbrudd i to omganger.  Les mer...

Vadsø Fiskersamvirke

Vadsø Fiskersamvirkelag ble stiftet 4. september 1940 på et konstituerende møte i Folkets Hus. Arkivet til Vadsø Fiskersamvirkelag ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i september 2010 av styreleder Halvar Thomassen. Materialet består av en møteprotokoll og kopi av årsmøteprotokoll. Les mer...

Vadsø fisker- og transportarbeiderforening

Vadsø fisker- og transportarbeiderforening, avd. 177 av Norsk transportarbeiderforbund ble stiftet 14. september 1949.  I 1970 ble medlemmene til Vadsø fisker- og transportarbeiderforening overført til Vadsø arbeiderforening, avd. 128. Arkivet ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek av Karl Mæggelæ, sammen med arkivet etter Vadsø arbeiderforening i mars 2005.  Les mer...

Vadsø arbeiderforening

Vadsø Arbeiderforening ble stiftet 1880. Foreningens formål var “på kristelig grunnlag fremme almen nytte, opplysning og dannelse blant sine medlemmer og i det så vidt mulig befordre deres velvære.” Arkivmateriale etter foreningen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...