Idrettsorganisasjoner

Aust-Finnmark Idrettskrets

Aust-Finnmark Idrettskrets ble stiftet i 1945 da Finnmark ble delt i to idrettskretser. På møte 3. oktober 1945 ble et interimsstyre for Aust-Finnmark Idrettskrets valgt. Fra 1. juli 1971 har disse to kretsene vært sammenslått i Finnmark Idrettskrets. Se også arkivene etter Finnmark Distriktslag for Idrett og Vest-Finnmark Idrettskrets Les mer...