Dagbøker / manuskripter / reiseskildringer

Peter Vogelius Deinbolls reiseskildring

Reiseskildring fra Finnmark (håndskrevet manuskript) som oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Peter Vogelius Deinboll var sogneprest i Vadsø 1816. Han deltok med iver i skolevesenet og ervervet seg også et kjent navn som botaniker. Han var stortingsmann for Finnmark 1821-1824. Lærerskolen i Tromsø ble opprettet etter hans forslag. Les mer...

Samisk rettsarkiv – en kildesamling

En samling av kopier av rettsdokumenter fra Norge, Sverige, Finland og Russland samt i internasjonal rett, med særlig relevans for undersøkelser av samiske rettsforhold som er skapt av / oppbevares ved  Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.  Sámi Arkiiva  ble  etablert i 1988 som et prosjekt i samarbeid med Norges Allmen Vitenskapelig Forskningsråd (NAVF), Nordisk Samisk Institutt og […] Les mer...