Kautokeino

Bidjovagge Gruver A/S

Bidjovagge, tidligere gruveanlegg basert på forekomster av gullførende kobbermalm på  40 km nordvest for tettstedet Kautokeino / Guovdageaidnu. Den første driftsperioden startet i 1970. I 1974 overtok statsselskapet A/S Sydvaranger Bidjovagge Grube A/S. Året etter ble driftshvile innført pga. fallende kobberpriser på verdensmarkedet.  Les mer...

Kautokeino kobberfelt

Arkivet inneholder registerbok for innlosjerte ved Kautokeino kobberfelt i Biedjovággi i Guovdageaidnu – Kautokeino med håndskrevne føringer over besøkende og arbeidsfolk. Boken oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Les mer...