Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 991 artikler, du kan finne dem under.

Overrekkelsen av Lappekodisillen

19. oktober klokken 17 overføres Lappekodisillen til Samisk arkiv i Kautokeino. Hans Majestet Kongen er til stede under overrekkelsen, som finner sted på Diehtosiida – Samisk kunnskaps- og utdanningssenter – Kautokeino. Kultur- og likestillingsministeren foretar en symbolsk overrekkelse til sametingspresident Aili Keskitalo, som tar imot på vegne av samene.  Les mer...

Kjøpmann Hans T. Simonsen

Arkivet etter kjøpmann Hans T. Simonsen oppbevares på Gjenreisningsmuseet I Hammerfest. Arkivet er i hovedsak fra 1944-1955 og inneholder generell korrespondanse, fakturaer/regninger, forsyninger til lokalbefolkninga like etter frigjøringa, rasjoneringskort, rundskriv og mye mer. Hans T. Simonsen overtok som eldste sønn ansvaret for driften av handelsstedet i midten av 1930-årene. Driften ble avviklet i 1973. Les mer...

Ingebjørg Hage

Arkivet er en del av grunnlagsdokumentene til doktorgradsavhandlingen «Som fugl føniks av asken? Gjenreisingshus i Nord-Troms og Finnmark», utgitt i 1996 ved Institutt for Samfunnsvitenskap i Tromsø. Feltarbeidet med registrering av gjenreisningshus ble gjort i perioden 1988-1991 og omfattet stedene Berlevåg, Porsanger, Sørøysund, Kautokeino og Kåfjord. Arkivet består av innsamlet informasjon om hus og husstander […] Les mer...