Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 988 artikler, du kan finne dem under.

Statens Fiskarbank

Statens Fiskarbank gav lån til fiskerinæring, for eksempel til fiskere ved innkjøp, ombygging og reparasjon av fiskefartøy. Søknad skulle sendes banken gjennom kommunens fiskerinemnd. Derfor ble arkivet til Måsøy fiskerinemnd avlevert til Måsøy Museum sammen med bankarkivet og oppbevares foreløpig ved Måsøy museum sammen med bankarkivet. Les mer...

Trond Dancke

Arkitekt Trond Dancke var en sentral personen i gjenreisningsadministrasjonen i Finnmark. Arkivet ble avlevert til gjenreisningsmuseet i 1997 etter initiativ fra Dancke selv (Odd Selnes). Odd Selnes tok imot arkivet og la det i arkivbokser.  Arkivet er ordnet og katalogisert på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. Les mer...