Humanitære og sosiale organisasjoner

Lions Club Vadsø

Lions Club Vadsø ble stiftet den 10. mars 1965 som 5. eldste i fylket. Arkivmateriale fra Lions Club Vadsø er levert til Finnmark fylkesbibliotek i tre omgang. I desember 2007 overleverte Aage Strifeldt møteprotokoller og korrespondanse, samt gjesteprotokoller til 345-hytta. I april 2010 avleverte Bjørn Hildonen korrespondanse for året 2009. I oktober 2017 avleverte Aage […] Les mer...

Vadsø sanitetsforening

Vadsø sanitetsforening ble opprettet 8. november 1909 som den første sanitetsforeningen i Finnmark fylke. Som det eneste laget i Finnmark tok Vadsø sanitetsforening i bruk en fødestue med en lønnet faglig ansatt. Fødehjemmet ble lagt ned i 1966. Møteprotokoller, journaler og journalsaker er unntatt offentlighet. Det samme gjelder pasientjournal for fødestue. For å kunne se […] Les mer...