Kvinneorganisasjoner

Vadsø kvinnelag

Vadsø Kvinnelag ble stiftet på 1950-tallet som en avdeling av Norsk kvinneforbund. Norsk Kvinneforbund (stiftet i 1954) var en sammenslutning av Norges Husmorlagsforbund og Norges Demokratiske Kvinneforbund (stiftet 1948). Vadsø Kvinnelag ble lagt ned i 2000. Arkivmateriale etter Vadsø kvinnelag oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...