Vadsø

Vadsø bokkafé A/L

Stiftelsesmøte til Vadsø bokkafé A/L ble holdt i 2. desember 1978. På dette møtet ble følgende styre valgt: Torkild Alsvik (leder), Else Alexandersen (forretningsfører), Berit Roth Niemi (styremedlem), Ingolf Schanche (styremedlem), Kurt Marki (styremedlem), Anne Marta Steinnes Sønvisen (varamedlem) og Randi Sjølie (varamedlem). Les mer...

Vadsø folkeakademi

Vadsø folkeakademi ble opprettet oktober 1953 som en sammenslutning av enkeltstående medlemmer. Målet var å drive folkeopplysnings- og kulturarbeid og å tilpasse seg det eksisterende kulturliv og behovet lokalt. Les mer...

Leikarringen i Vadsø

Leikarringen i Vadsø ble stiftet i desember 1963. Arbeidet for folkedansen var lagets viktigste formål. I 1972 gikk foreningen i dvale på grunn av mangel på medlemmer. Foreningen startet opp igjen 10. oktober 1974 med godt oppmøte. Foreningen ble nedlagt i 2006. Les mer...

Vadsø mannssangforening

Vadsø Mannssangforening ble stiftet 3. mai 1916, men koret hadde allerede uformelt eksistert i lengre tid før dette. Arkivet til Vadsø Mannssangforening utgjør i ordnet tilstand 1,1 hyllemeter. Materialet dekker perioden 1916 – 1991 og består av korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsmateriale, noter, fotografier og egenproduserte trykksaker (blant annet program- og jubileumshefter). Sammen med det skriftlige […] Les mer...

Vadsø teaterlag

Vadsø teaterlag ble stiftet på et møte i biblioteket 24. oktober 1962 som Vadsø amatørteater. Det var 20 teaterentusiaster til stede. I desember 1963 ble navnet endret til Vadsø teaterlag. Teaterlagets første forestilling var «Toreadorvalsen» av Jean Anouilh. I de årene laget var aktivt, fra 1962 til 1990-tallet, ble det satt opp over tretti produksjoner […] Les mer...