Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 991 artikler, du kan finne dem under.

Oahpaheaddjifáŋggat Grenselandmusea arkiivvain

Dassá lea 80 jagi áigi go 636 oahpaheaddji bohte Girkonjárgii bággobargui, go ledje biehttalan oahpahit nazisttalaš ideologiija skuvllas. Grenselandmusea lea gávdnan smávva beaivegirjji pearpma haga masa leat čállojuvvon ollu dieđut juohke siidui. Siiddut muitalit mátkki ja fáŋgavuođaeallima birra, maid okta oahpaheaddji vásihii njukčamánu rájes gitta skábmamánnui 1942.  Les mer...

Lærerfangene i Grenselandmuseets arkiv

For 80 år siden ankom 636 lærere Kirkenes for tvangsarbeid etter å ha nektet å undervise nazi-lære i skolen. Grenselandmuseet har funnet en liten dagbok som er uten permer og har tettskrevne sider. Disse sidene skildrer reisen og fangeoppholdet en av lærerfangene hadde fra mars til november 1942. Les mer...

Ingvald Rushfeldt

Ingvald Rushfeldt var en fiskerbonde i Krampenes. Ingvald Rushfeldt er registrert som krigsseiler. Deltok i 2. verdenskrig under hjemmeflåten. Var beskjeftiget om bord i M/S Arild med fraktefart på Finnmark-kysten og evakuering av folk fra Gamvik og Båtsfjord, samt soldattransport. Kilde: https://www.sjohistorie.no/no/sjofolk/708531/ Les mer...

Bjørnevatn IL

Bjørnevatn Idrettslag, stiftet 7.2.1917. I 1906-07 startet utbyggelsen av Bjørnevatn i forbindelse med etableringen av AS Sydvaranger gruve. Arkivet ble levert til Finnmark fylkesbibliotek vinteren 2022. Les mer...