Faglige organisasjoner i fiskeri / sjøfart

Norges Råfisklag

Norges Råfisklag ble etablert i 1938 og har som formål gjennom organisert omsetning å sikre fiskernes inntekter og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk fiskerinæring. Råfisklaget tilbyr fiskere og fiskekjøpere en rekke tjenester knyttet til omsetning, salg og oppgjør. Arkivmateriale etter Norges Råfisklag oppbevares ved Vardø Museum  Les mer...