Sang og –musikkforeninger, teaterlag

Leikarringen i Vadsø

Leikarringen i Vadsø ble stiftet i desember 1963. Arbeidet for folkedansen var lagets viktigste formål. I 1972 gikk foreningen i dvale på grunn av mangel på medlemmer. Foreningen startet opp igjen 10. oktober 1974 med godt oppmøte. Foreningen ble nedlagt i 2006. Les mer...

Vadsø mannssangforening

Vadsø Mannssangforening ble stiftet 3. mai 1916, men koret hadde allerede uformelt eksistert i lengre tid før dette. Arkivet til Vadsø Mannssangforening utgjør i ordnet tilstand 1,1 hyllemeter. Materialet dekker perioden 1916 – 1991 og består av korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsmateriale, noter, fotografier og egenproduserte trykksaker (blant annet program- og jubileumshefter). Sammen med det skriftlige […] Les mer...

Vadsø teaterlag

Vadsø teaterlag ble stiftet på et møte i biblioteket 24. oktober 1962 som Vadsø amatørteater. Det var 20 teaterentusiaster til stede. I desember 1963 ble navnet endret til Vadsø teaterlag. Teaterlagets første forestilling var «Toreadorvalsen» av Jean Anouilh. I de årene laget var aktivt, fra 1962 til 1990-tallet, ble det satt opp over tretti produksjoner […] Les mer...