Frilufts- og fritidsorganisasjoner

Guovdageainnu Bridgesearvi / Kautokeino Bridgeklubb

Bridgespill kom i gang i Kautokeino i uformaliserte former  før 2.verdenskrig, og i 1957 startet de fire naboene og bridgespillerne Ola Aarseth, Ole K.Sara, Lauritz Klemetsen og Olav Malin opp – Bridgeklubben Rask”. Kort tid etter, 12. november kl.19.30 stiftet 14 menn Kautokeino Bridgeklubb under et møte på  Kautokeino Gjestgiveri. Les mer...

Kautokeino Skytterlag

I 1956 2.juni kl.20.00 ble det avholdt konstituerende møte for Kautokeino skytterlag, på “Tordenskjolds plass” i Kautokeino. Styrets første oppdrag ble å melde laget inn til Vest-Finnmark skyttersamlag og innkalle til årsmøte. Les mer...