Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 991 artikler, du kan finne dem under.

Trond Dancke

Arkitekt Trond Dancke var en sentral personen i gjenreisningsadministrasjonen i Finnmark. Arkivet ble avlevert til gjenreisningsmuseet i 1997 etter initiativ fra Dancke selv (Odd Selnes). Odd Selnes tok imot arkivet og la det i arkivbokser.  Arkivet er ordnet og katalogisert på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. Les mer...

Hans Ole Persen

Hans Ole Persen (1903 – 1996), fisker og småbruker i Varangerbotn i Nesseby. Hans etterlatte papirer (brev, saksdokumenter)dokumenterer småbruk- og fiskeridrift i Nesseby. Materialet oppbevares ved Varjját Sámi Musea / Varanger Samiske Museum. Les mer...