Dagbøker / manuskripter / reiseskildringer

Israel Ruong arkiiva / Arkivet etter Israel Ruong

Johan Israel Ruong (1903-1986) var svensk-samisk språkforsker. Han deltok også i å grunnlegge SSR; Svenska Samernas Riksförbund i 1950, og ledet organisasjonen fra 1953 til 1967. Ruong var pådriver for å opprette Nordisk Sameråd i 1956 og Nordisk Samisk Institutt / Sámi Instituhtta i 1973. Dette arkivet er Israel Ruongs eget privatarkiv. Det omfatter faglig […] Les mer...

Johannes B. Irgens

Johannes B. Irgens (1905-1982) var utdannet bygningsingeniør (NTH 1928) og var ansatt i Statens vegvesen hele sitt yrkesliv. Han var bl.a. avdelingsingeniør i Vegvesenet i Finnmark (Vadsø) 1939-1942 og overingeniør og vegsjef i Finnmark 1951-1957. Arkivmateriale etter ham oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

Kirsti Strøm Bulls kildesamling til reindriftens rettshistorie

Fra høsten 1997 til sommeren 1999 gjennomførte professor i rettsvitenskap Kirsti Strøm Bull et forskningsprosjekt om reindriftens rettshistorie. Det sprang ut av et kartleggingsarbeid av samiske sedvaner og rettsoppfatninger som gikk inn i Samerettsutvalgets mandat. Arkivmaterialet om reindriftssaker har vært vanskelig tilgjengelig, det har vært spredt utover ulike arkiv, ikke arkivert kronologisk og også til […] Les mer...

Kildesamling om Isak Mikal Saba

Isak Mikal Saba (1875-1921) var utdannet lærer og ble 11.10.1906 valgt inn på Stortinget som Finnmarksrepresentant for Arbeiderpartiet. Han skrev også teksten til Sámi Soga Lávlla i 1906, som i 1986 ble valgt til samefolkets nasjonalsang. I arkivet finnes en samling dokumentasjon om Saba, samlet av Svein Birger Olsen. Her finnes kopier av Stortingstidende, aviser, […] Les mer...

Arvid Pettersons kvenske kildersamling

Forfatter og historiker Arvid Petterson er fra Brennelv i Porsanger. Han har skrevet flere bøker om krig og evakuering i Finnmark, i tillegg har han gjennomført mange kulturdokumentasjonsprosjekter i kvenske bosetningsområdet. Det kvenske kildearkivet ved IKA Finnmark er et eksempel på de utallige kilde- og dokumentasjonsarkiver som han har avlevert til ulike bevaringsinstitusjoner i Finnmark. Les mer...