Prosjektet går så det suser!

Bildet er tatt ved trappen inn til bakeriet på Tuomainengården i Vadsø. De to voksne er Maarit Garvo (bakerst) og Leena Pedersen. Leenas barn Henrik og Helga har fått hvert sitt fang å sitte på, og den eldste datteren Katriina, sitter til venstre for Leena. Ved siden av henne sitter Maarits datter Linda. Helt fremst på bildet står Hanne og Gøran Basso, og fotografen tror vi er moren deres Marja Leena Basso. Arkivprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» går så det suser! Vi har fått inn mange spennende arkiver med bilder, brev og andre dokumenter. Blant disse fant vi dette flotte bildet i arkivet etter Norsk-finsk forbund, som Nils Petter Pedersen har gitt oss. Vi vil gjerne ha inn flere arkivskatter som kan knyttes […] Les mer...

«Mii leat nai dás! Vajalduvvon joavkkuid čalmmusdahttin»

Foto: Toralv Pedersen. Bildet er tatt på 1970-tallet. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek «Mii leat nai dás! Vajalduvvon joavkkuid čalmmusdahttin» («Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper») lea ođđa prošeakta mas áigut ohcat, váldit vára ja gaskkustit arkiivamateriála viđa váljjejuvvon joavkkus. Dát joavkkut leat unnan dokumenterejuvvon Finnmárkkuarkiivvaid čoakkáldagain, ja mis váilot dieđut maŋit áigái sin doaimmaid ja eallindili birra sin iežaset geahčastagas. Finnmárkkuarkiivvat lea fierpmádat mas Finnmárkku […] Les mer...

«Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»

Foto: Toralv Pedersen. Bildet er tatt på 1970-tallet. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek ”Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper” er et nytt prosjekt som tar sikte på å spore opp, ta vare på og formidle arkivmateriale om fem utvalgte grupper. Disse gruppene er i liten grad dokumentert i Finnmarksarkivenes samlinger, og vi mangler kunnskap for ettertida om deres virke og livsforhold sett fra deres egne ståsteder. […] Les mer...

Enda flere privatarkiv i Finnmark berges !

Ida Kjeilen Thuv (t.v.) og Anne Karen Hætta skal samle inn protokoller, brev og saksdokumenter, regnskapsmateriale og fotografier fra glemte grupper. Foto: Sonja Siltala/Finnmark fylkesbibliotek. Nå skal enda flere privatarkiv i Finnmark berges gjennom tett regionalt samarbeid. Ida Kjelen Thuv og Anne Karen Hætta er nyansatt for å arbeide med nettopp dette. Disse to skal spore opp og samle inn de glemte gruppenes egne stemmer, dokumentasjon fra særlig østsamer, fiskerbønder i sjøsamiske områder, finske og østeuropeiske ny-innvandrede og utøvere innen […] Les mer...

Privatarkiv ved Gjenreisningsmuseet

gjenreisningsmuseet I Gjenreisningsmuseets arkiv i Hammerfest finnes det mange forskjellige typer arkivmateriale. Mens noen bedriftsarkiver, som fra Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap eller Vestfinmarkens Privatbank, inntar mange hyllemeter, finnes det relevante arkivalia som ikke en gang fyller en arkivmappe.  Variasjonen kan være stor. Et kjært brev eller en bevart skolebok forteller og formidler folkets prioriteringer og hverdag […] Les mer...