Finnmarks sanitetshistorie digitaliseres med Kulturfondsstøtte

Sanitetsforeningen kontrollstasjon i Karasjok.
Arkiv: NKS Finnmark Nå skal 100 år med arkiv etter fylkets største kvinneorganisasjon på internett, og med det får alle en unik innsikt i det viktige arbeidet sanitetsforeningene har gjort i Finnmark. Finnmark fylkesbibliotek har fått 110.000 kr. i støtte fra Kulturfondet til å digitalisere arkivmateriale etter sanitetsforeningene i Finnmark. Dette prosjektet omfatter fylkeslaget NKS Finnmark og dets […] Les mer...

Arkiivabeaivi 2014

arkivdagen_logo_2013 Nu go dábálaččat de lágiduvvo Arkiivabeaivi skábmamánus. Norggas ii šatta dán jagi oktasaš temá, muhto jagi 2015 šaddá oktasaš davviriikalaš temá: Rájáheapme. Dán jagi áigot Riikkaarkivára, LLP ja Norgga kulturráđđi seammá go daid maŋimuš jagiid, ovttas ráhkadit diehtojuohkinlágideami dán beaivái. Les mer...

Arkivdagen 2014

arkivdagen_logo_2013 Som vanlig arrangeres Arkivdagen i november. I år er det ikke et felles tema i Norge, mens det for 2015 er felles nordisk tema: Grenseløst. I år som de siste årene samarbeider Riksarkivaren, LLP og Norsk kulturråd om et felles informasjonsopplegg for dagen. Les mer...