Fra arkiv til læring – Alten kobberverk i NDLA

alten Statsarkivet i Tromsø har bidratt med materiale til Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Gjennom en artikkel om Alten kobberverk kan videregående elever i hele landet få gratis tilgang til den spennende historien bak kobberverket i Kåfjord i Alta. Artikkelen, som er skrevet av arkivarene Svein-Olaf Nilssen og Sidsel Marie Gaare Blix, tar for seg oppstart og […] Les mer...

Mer støtte til Finnmarksarkivene!

Filetarbeidere i Vadsø Hermetikkfabrikk AS i 1970. Det var mange finske filetarbeidere som jobbet der, blant dem var Helli Väänänen (foran til venstre) og Helvi Siltakoski - i dag bedre kjent som Korvanen- som var damen bak kameraet. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek Norsk Kulturråd støtter med 300 000 kr.  viderebevaring av de glemte gruppenes egne stemmer. Med glemte grupper menes østsamer/skoltesamer, fiskerbønder/ishavsbønder i sjøsamiske og kvenske områder, utenlandske minoriteter og flyttsamisk reindrift, som alle er svært svakt dokumentert i privatarkivene. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Finnmark fylkesbibliotek, Samisk arkiv, Statsarkivet i Tromsø, Interkommunalt arkiv i Finnmark og […] Les mer...

De glemte gruppene avdekket

Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe hadde sitt siste møte i forbindelse med forprosjektet. I bildet fra venstre: Gunnild S. Engstad fra IKA Finnmark, Margrethe Vars fra RidduDuottarMuseat, Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek (koordinator), Svein-Olaf Nilssen fra Statsarkivet i Tromsø og Grete Gunn bergstrøm fra Sámi Arkiiva/Samisk Arkiv Synliggjøring av østsamer, kvinner, sjøsamiske ishavsbønder,  flyttsamisk reindrift og utenlandske fiskearbeidere i privatarkivene. Forprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» er nå avsluttet. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med flere institusjoner i det faglige nettverket Finnmarksarkivene. Les mer...

Lokale fiskarlagsprotokoller – viktige kilder til sjøsamisk fiskerihistorie

Bilder viser leder ved kompetansesenteret Sigvald Persen og leder ved Samisk arkiv Øystein Steinlien. Govas oainnát Mearrasámi diehtoguovddáža jođiheaddji Sigvald Persen og Sámi Arkiiva  jođiheaddji Øystein Steinlien. Protokoller og korrespondanse fra lokale fiskarlag er viktige kilder til nyere fiskerihistorie i kyst- og fjordstrøk. Sjøsamisk kompetansesenter og Samisk arkiv samarbeider om digitalisering av kildematerialet. Protokollat ja breavalonuhus báikkálaš guolástangottiin leat dehálaš gáldut ođđaáigásaš guolástanhistorjjás vuodna- ja riđđoguovlluin. Mearrasámi diehtoguovddáš ja Sámi Arkiiva ovttasbargaba digitaliseret dakkár gáldomateriálaid. Les mer...