De glemte gruppene avdekket

Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe hadde sitt siste møte i forbindelse med forprosjektet. I bildet fra venstre: Gunnild S. Engstad fra IKA Finnmark, Margrethe Vars fra RidduDuottarMuseat, Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek (koordinator), Svein-Olaf Nilssen fra Statsarkivet i Tromsø og Grete Gunn bergstrøm fra Sámi Arkiiva/Samisk Arkiv Synliggjøring av østsamer, kvinner, sjøsamiske ishavsbønder,  flyttsamisk reindrift og utenlandske fiskearbeidere i privatarkivene. Forprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» er nå avsluttet. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med flere institusjoner i det faglige nettverket Finnmarksarkivene. Les mer...

Lokale fiskarlagsprotokoller – viktige kilder til sjøsamisk fiskerihistorie

Bilder viser leder ved kompetansesenteret Sigvald Persen og leder ved Samisk arkiv Øystein Steinlien. Govas oainnát Mearrasámi diehtoguovddáža jođiheaddji Sigvald Persen og Sámi Arkiiva  jođiheaddji Øystein Steinlien. Protokoller og korrespondanse fra lokale fiskarlag er viktige kilder til nyere fiskerihistorie i kyst- og fjordstrøk. Sjøsamisk kompetansesenter og Samisk arkiv samarbeider om digitalisering av kildematerialet. Protokollat ja breavalonuhus báikkálaš guolástangottiin leat dehálaš gáldut ođđaáigásaš guolástanhistorjjás vuodna- ja riđđoguovlluin. Mearrasámi diehtoguovddáš ja Sámi Arkiiva ovttasbargaba digitaliseret dakkár gáldomateriálaid. Les mer...

Støtte til Finnmarksarkivene!

Fritid på Altafjorden Nå skal de glemte gruppene i Finnmark dokumenteres og få sin historie bevart for fremtiden. Finnmarksarkivenes satsing «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper i Finnmark» har som siktemål å få frem i lyset grupper som har falt utenfor i arkivsamlingene. Norsk Kulturrådet bevilget 150 000 kr. i støtte til forprosjektet som har som mål […] Les mer...

Vi er også her! -seminaret i Lakselv

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Finnmarksarkivene arrangerte fagseminaret «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» i Lakselv. Seminaret var en del av et større dokumentasjons- og formidlingsprosjekt som Finnmarksarkivene har satt i gang. Det var invitert foredragsholdere fra ulike fagmiljøer både fra Finnmark og fra andre landsdeler, men fokus var på Finnmark og de glemte grupper i Finnmark før […] Les mer...

Viktig kvinnehistorie digitalisert!

Saniteten besøker sameleir i Karasjok. Foto er fra arkivet til Finnmark sanitetsforening. Gjennom frivillig innsats har kvinner i sanitetsforeninger ytet et enormt bidrag til helse og velferd i Finnmark. Nå er deres historier bevart og tilgjengelig for ettertiden. Møteprotokoller, journaler, brev og saksdokumenter til denne fylkets største og eldste kvinneorganisasjon, Sanitetsforeningen, er digitalisert med Kulturfondets støtte. Det originale materialet finnes i Finnmark fylkesbiblioteket. Les mer...