Alten Kobberverk

Ruvkke boađáhagas eŋgelasolbmáid doaibmaáiggis. Govven:  J.H. Wennberg, Romsa. Stáhtaarkiiva Romssas. Driften av Alten Kobberverk i Kåfjord kom i gang i 1826 gjennom britisk kapital og eierinteresser. Initiativet til driften kom fra engelskmannen Crowe og skotten Woodfall som noen år tidligere hadde etablert seg med handelshus i Hammerfest. Kobberverkets første driftsperiode varte fram til 1878. Drifta ble gjenopptatt i 1895 på initiativ fra svensken Nils Persson […] Les mer...

Fellesprosjekter

Foto: Sonja Siltala Nettverket bidrar til fellesprosjekter hvor arkivene i /fra regionen gis verdi og vekt ved å inngå i verdiskapningen i Finnmark. Gjennomføring av formidlingsprosjekter hvor det legges vekt på arkivkildene som får frem det flerkulturelle og samfunnsmessige særpreget fra regionen er prioritert. Les mer...

Arkivdagen

Arkivdagen i Finnmark fylkesbibliotek 9.11.2013. Professor Einar Niemi forteller om "Amerika-feberen". Foredraget var en del av arrangementet Stemmer fra Amerika. Foto: Hannele Fors. Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer av arkivinstitusjoner. Hensikten med Arkivdagen er å vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både for fortid og framtid. Arkivmateriale gir mange innganger til samfunnsutvikling, økonomisk og politisk historie, sosialhistorie og personalhistorie. Les mer...