Arkiivabeaivi 2014

arkivdagen_logo_2013 Nu go dábálaččat de lágiduvvo Arkiivabeaivi skábmamánus. Norggas ii šatta dán jagi oktasaš temá, muhto jagi 2015 šaddá oktasaš davviriikalaš temá: Rájáheapme. Dán jagi áigot Riikkaarkivára, LLP ja Norgga kulturráđđi seammá go daid maŋimuš jagiid, ovttas ráhkadit diehtojuohkinlágideami dán beaivái. Les mer...

Arkivdagen 2014

arkivdagen_logo_2013 Som vanlig arrangeres Arkivdagen i november. I år er det ikke et felles tema i Norge, mens det for 2015 er felles nordisk tema: Grenseløst. I år som de siste årene samarbeider Riksarkivaren, LLP og Norsk kulturråd om et felles informasjonsopplegg for dagen. Les mer...

Alten Kobberverk

Ruvkke boađáhagas eŋgelasolbmáid doaibmaáiggis. Govven:  J.H. Wennberg, Romsa. Stáhtaarkiiva Romssas. Driften av Alten Kobberverk i Kåfjord kom i gang i 1826 gjennom britisk kapital og eierinteresser. Initiativet til driften kom fra engelskmannen Crowe og skotten Woodfall som noen år tidligere hadde etablert seg med handelshus i Hammerfest. Kobberverkets første driftsperiode varte fram til 1878. Drifta ble gjenopptatt i 1895 på initiativ fra svensken Nils Persson […] Les mer...